115

De viktige hullene i benkeplaten

Det har mye å si for valg av vask og muligheten for å montere stikkontakter

For Nerostein

Peeter Thaepold

Nerostein

4. november 2021
Foto: Nerostein
Foto: Nerostein
Foto: Nerostein
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211101122207473.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211101122207473.png?maxwidth=900
Foto: Nerostein
Foto: Nerostein
0

Du tenker kanskje at det å bestille en ny benkeplate til kjøkkenet, først og fremst handler om å velge hva slags materiale den skal være laget av og å sørge for at den bestilles med de riktige målene. Det er selvsagt noe av det viktigste, men det er også andre ting du bør ta hensyn til før du setter benkeplaten i bestilling. Dette gjelder i særlig grad for benkeplater av materialer som granitt, keramikk og kompositt.  I slike materialer kan det nemlig bli både upraktisk og dyrt dersom du finner ut at det er behov for endringer etter at platen er levert og montert.

Det første du bør tenke på, er hva slags løsninger du vil ha når det gjelder kjøkkenvask. Her er det fire ulike løsninger å velge mellom:

  • Nedfelt, som vil si at vasken monteres ovenfra og ytterkantene av vasken ligger oppå selve benkeplaten.
  • Planlimt, som også vil si at vasken monteres ovenfra. Forskjellen mellom nedfelling og planliming er imidlertid at det også freses et spor i platen slik at ytterkantene av vasken ligger i plan med benkeplaten
  • Underlimt, som vil si at overkanten av monteres fast i underkanten av benkeplaten. Hele tverrsnittet på benkeplaten er synlig rundt vasken med dette alternativet.
  • Under-oppmontert, som er svært likt underliming, men der det er frest ut et spor i underkant av benkeplaten der vasken festes. Dermed løftes vasken noe høyere opp og du får en mindre dominerende benkeplatekant rundt åpningen.

Da de ulike løsningene krever forskjellig størrelse til utsparring/hulltaking for vasken, er dette viktig å tenke nøye gjennom. Bestiller du en benkeplate med utsparring for underlimt vask, er det ikke mulig å angre seg og gå for en planlimt vask i etterkant ettersom utsparringen er for stor. I så fall må du bytte til en vask med annen størrelse, samt at det vil påløpe ekstra arbeid og kostnader med å tilpasse hullet og frese spor for planliming.

Dersom du skal ha et blandebatteri som krever mer enn ett hull i benkeplaten, er det selvsagt også viktig at du opplyser om det.

Tenk på stikkontakter og andre smarte løsninger

En av kjøkkentrendene de siste årene, er at stikkontaktene skal felles ned i benkeplaten. Her finnes det flere typer løsninger, slik som el-blokk/pop up-søyle, kontaktpaneler med backflip og twist-paneler som åpnes ved å vri på lokket.

Felles for alle typene er at du trenger hull i benkeplaten for å få plass til dem, og dermed er dette noe du må planlegge før du du bestiller platen. Her er det viktig å huske på at kjøkkenet er et av de rommene i huset der vi bruker mest strøm og at det er en rekke elektriske apparater som er i sving hver eneste dag. Ting som kaffetraktere, høyttalere, kjøkkenmaskiner, telefoner og nettbrett er bare noen eksempler. For å unngå å komme i en situasjon der du mangler stikkontakter, kan det være lurt å gå for litt flere stikkontakter enn det som strengt tatt er nødvendig. Kravet i regelverket er imidlertid at det skal være minst to stikkontakter per løpemeter benkeplate.

Når du planlegger for nedfelte stikkontakter, er det også viktig å huske på at de tar plass i underkant av benkeplaten. Installasjons-dybden varierer fra produkt til produkt, så det er viktig å sjekke hva som gjelder for akkurat de produktene du velger. Med god planlegging slipper du å komme i en situasjon der benkeplaten er levert med ferdige hull for nedfelte stikkontakter, men der skuffer eller liknende står i veien for å montere dem.

Også andre smarte løsninger, slik som såpe dispensere, krever at det tas hull i benkeplaten og at du har plass i underkant. Vi anbefaler at du gjør en grundig sjekk av hvilke muligheter som finnes og hva du ønsker, slik at du er best mulig forberedt til å bestille benkeplatene med de riktige hullene og utsparringene.

Husk dette!

De fleste leverandører av benkeplater, kan ta mål hos deg for å sikre at sluttresultatet blir best mulig. Forutsetningen for en forsvarlig oppmåling og best mulig resultat er imidlertid at:

  • kjøkkeninnredningen (som benkeplatene skal ligge på og inntil) er montert (fast inntil hverandre og vegg),
  • skapene er i vater
  • at vask/kokeplate/armatur (eller annet som krever utskjæring i benkeplaten) enten er til stede eller at modellbetegnelser på disse er tilgjengelig under oppmålingen.

Planlegger du å bygge nytt kjøkken, eller rett og slett bare trenger en ny benkeplate på kjøkkenet, badet eller til neste års utekjøkken. Fyll ut skjemaet under og vi tar kontakt med deg.

title

Kontakt Nerostein

input field

Mark if required true

CONTACT INPUT BOX

Mark if requiredtrue

CHECKBOXES

Jeg er interessert i: *

Mark if requiredtrue

MESSAGE BOX

Fortell oss hva du vil vite mer om

Mark if required

single button

216


5118
TrueFalsec-442
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220607144622749.jpg #FFFFFF
Les også