115
Foto: Shutterstock

Lag et effektivt kjøkken

Plassering av soner for varme, kulde og vann bør ikke overlates til tilfeldighetene

For Nerostein

Peeter Thaepold

Nerostein

31. oktober 2023
For Nerostein

Peeter Thaepold

Nerostein

30. oktober 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231030093501934.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231030093501934.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Selv om moderne kjøkken har blitt det nye allrommet i mange hus, er fremdeles matlaging den viktigste oppgaven du bruker dette rommet til. Hvis du vil jobbe med flyt og effektivitet, bør du legge litt tid i planleggingen av noen viktige elementer.

Det er nemlig slik at plasseringen av de mest brukt sonene i matlagingen bør være gjennomtenkt. Disse sonene er:

  • Oppvaskbenken/oppvaskmaskinen
  • Komfyren
  • Kjøleskapet

Tanken er at det skal være lett å bevege seg mellom vann, kulde og varme, da det er disse sonene som brukes aller mest når du laget mat. Dette er det faktisk forsket på, og det finnes flere ulike måter å organisere forholdet mellom sonene på. Noen snakker om at sonene skal utgjøre en arbeids- eller kjøkkentrekant som ikke har en omkrets på mer enn ca. 6 meter. Andre vil si at sidene på trekanten til sammen bør utgjøre minst 3,6 meter, men ikke mer enn 7 meter. Søker du litt rundt, vil du helt sikkert også finne andre meninger om hvor stor eller liten trekanten bør være. Eller hvorvidt det skal være en trekant i det hele tatt.

Du må ha et bevisst forhold til det

Vi er egentlig ikke så opptatt av nøyaktig hvor stor arbeidstrekanten på kjøkkenet skal være. Det viktigste er at du tenker gjennom plasseringen av de ulike elementene og ikke lar det være opp til tilfeldighetene. Det vil si at du gjerne kan bruke anbefalingene som en rettesnor, men ikke nødvendigvis som en fasit. Akkurat hvilken løsning som passer deg er blant annet avhengig av hvordan kjøkkenet er utformet og hvor stort det er.

Målet bør være at de ulike sonene ikke er for langt unna hverandre og at det er enkelt å bevege seg mellom dem. Det vil ikke være tilfelle dersom du for eksempel plasserer oppvaskmaskin/oppvaskbenk og komfyr på én side av rommet, kjøleskapet på den andre og en kjøkkenøy eller et spisebord mellom. Da må du gå rundt øya eller bordet hver gang du skal hente noe i kjøleskapet. Det vil du trolig oppleve som upraktisk over tid.

Test ut på forhånd

Det er mulig å teste ut mye på forhånd, og noe av det enkleste er å ta en kikk på bevegelsesmønsteret ditt slik det ser ut i dag. Det kan du enkelt gjøre ved å bruke telefonen for å filme mens du lager middag – helst flere ganger. Da vil du få en oversikt over hvordan du faktisk bruker kjøkkenet og få gode innspill til hva du bør og kan forandre når du skal ha et nytt. Det gjelder både plassering av de ulike sonene og plassering av skuffer og skap du ofte bruker.

Et annet tips er å be om innspill fra venner og familie. Det er fort gjort å se seg blind på sitt eget kjøkken, og personer som ikke er kjent vil ofte kunne komme med nyttige innspill til hva som fungerer og ikke.

title

Kontakt Nerostein

input field

Mark if required true

CONTACT INPUT BOX

Mark if requiredtrue

CHECKBOXES

Jeg er interessert i: *

Mark if requiredtrue

MESSAGE BOX

Fortell oss hva du vil vite mer om

Mark if required

single button

216


3179
TrueFalsec-442
left -1 TrueFalsec-442
TrueFalsec-442
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220607144622749.jpg #FFFFFF
Les også