115
Foto: Nerostein
SWITCH SECTION

Steinbenkeplater er gode miljøvalg

Og hos Nerostein gjør vi også andre tiltak til det beste for miljøet

For Nerostein

Peeter Thaepold

Nerostein

4. desember 2023
For Nerostein

Peeter Thaepold

Nerostein

4. desember 2023
Foto: Nerostein
Foto: Nerostein
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231204101202621.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231204101202621.jpg?maxwidth=900
Foto: Nerostein
Foto: Nerostein
0

Alle må bidra hvis vi skal klare å få til det grønne skiftet, og hos Nerostein tar vi dette på alvor på flere måter.

For det første består vår produktportefølje av benkeplater i stein, og flere av dem er naturlig stein som er hentet rett fra naturen. Vi snakker altså om helt naturlige produkter der det ikke brukes bindemidler eller andre tilsetninger i produksjonen. Naturstein går også inn i et evig kretsløp da de er 100 % resirkulerbare.

Det er dessuten verdt å ta med seg at benkeplater i naturstein er svært holdbare og krever minimalt vedlikehold. Dermed er det lenge til det blir behov for å skifte ut benkeplaten, samtidig som miljøavtrykket over levetiden blir mindre som følge av at du ikke trenger å bruke særlig med vedlikeholdsprodukter. Så selv om mange innvender at selve driften som kreves for å hente ut materialene ikke er særlig miljøvennlig, blir bildet et annet dersom vi ser det i et livssyklusperspektiv.

Så nærme naturen du kommer med fabrikkproduksjon

Benkeplater i kompositt er også gode miljøvalg da de består av inntil 95 % naturlig stein. Dette er faktisk så nært naturen du kommer med produkter som lages på en fabrikk. Våre leverandører jobber dessuten målrettet mot å drive så miljøvennlig som mulig. Consentino, som produserer Silestone, var eksempelvis den første blant aktørene innen kvarts-benkeplater som fikk sertifisert sin livssyklusanalyse gjennom en miljøproduktdeklarasjon (EPD). På samme måte som benkeplater i naturstein, er dette svært holdbare produkter som krever minimalt vedlikehold.

Vi vil også nevne at enkelte komposittplater lages med en andel resirkulert glass fra flasker og andre typer glasssprodukter. Dette er en fornuftig måte å gjenbruke ressurser på, samtidig som det reduserer behovet for uttak av mineraler fra jorden.

Nerostein tar egne grep

Hos Nerostein tar vi også miljøansvar for vår egen del. Alt vannet vi bruker i produksjonen blir eksempelvis renset og gjenbrukt. Det gir et svært lavt forbruk av vann fra nettet. Når det gjelder kapp og rester fra produksjonen, gis dette videre til sertifiserte partnere som kan bruke det til andre formål. Dette gir i praksis svært lite svinn. Vi kan dessuten nevne at Nerostein er sertifisert i henhold til ISO 14001, ISO 9001 og ISO 28000.  

Et av de siste tiltakene vi har satt i verk, handler om vårt eget energiforbruk. Sommeren 2023 satte vi i drift nesten 900 solcellepaneler på taket av våre lokaler i Estland. Dermed produserer vi store mengder grønn energi som både gir lavere utslipp, lavere strømregninger og en mer bærekraftig økonomi.

title

Kontakt Nerostein

input field

Mark if required true

CONTACT INPUT BOX

Mark if requiredtrue

CHECKBOXES

Jeg er interessert i: *

Mark if requiredtrue

MESSAGE BOX

Fortell oss hva du vil vite mer om

Mark if required

single button

216

formcontent-ul


3591
TrueFalsec-442
left -1 TrueFalsec-442
TrueFalsec-442
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220607144622749.jpg #FFFFFF
Les også